Portfolio

Gemeente Lopik

Alle gemeentelijke watergangen zijn met GeoBoot in kaart gebracht in Lopikerbroek . Ook zijn hier alle baggerwerken uitgepeild.

Koninginnesluis Vreeswijk

Inmeting van de sluiskom aan de aansluiting Lekzijde en aansluiting Nieuwegeinzijde te Vreeswijk. Er is een 3D-scan boven water gemaakt, inclusief alle bruggen, en een multi beam onder water van de bodemdiepte en sluiskommen.

Apeldoorns kanaal

In opdracht van een aannemer zijn er controle profiel metingen voor de afgesproken profilering Natuur Vriendelijke Oever (NVO) uitgevoerd aan het Apeldoorns kanaal.

Brabantse Delta

Voor het project 'Sloten, oevers en dijken op orde' van de Provincie Brabant maakte GeoBoot film- en foto-opnamen van de beschoeiingen in de Brabantse Delta.

Singelgracht Amsterdam

GeoBoot maakte foto- en filmopnamen van de kade van de Singelgracht in Amsterdam voor H. van Steenwijk. Door middel van foto's en video's werd de gehele kade geïnspecteerd.

Driewegsluis, Friesland

GeoBoot maakte voor Poelsema beelden om de kademuur te kunnen inspecteren, evenals sonarbeelden onder water. Hierbij werd samengewerkt met de drone van 3DGeoMapping voor de overzichtsfoto's van het gebied.

Nieuwe Gracht Utrecht

GeoBoot maakte voor MILON 360-graden filmbeelden, opnamen van de kademuur en sonarbeelden onder water. De 360-graden beelden zijn te zien via deze link .

Controlemeting gesloopte bruggen in Van Haringsmakanaal

In kaart brengen of alle heipalen van gesloopte bruggen in het Van Haringsmakanaal in Ritsumasyl, Friesland weg zijn. GeoBoot bracht de huidige situatie boven- en onderwater in kaart.


Diepteleidingen Amsterdam Grasweg

Een saneringsklus waarbij de diepte moest worden gemeten naast de loskade in opdracht van een aannemer.

Langevliet de Vlist

GeoBoot voer uit voor dwarsprofielen voor het ontwerp van een natuurvriendelijke oever (NVO).

Watergangen Slufter Maasvlakte

DTM metingen en dieptebepalingen van het vogeleiland en omgeving in verband met herontwikkeling van het gebied. Ook is de droge oever (met GPS) gemeten in opdracht van een aannemer.

Watergangen Dalfsen

Na de aanleg zijn er controle DTM metingen uitgevoerd, inclusief de droge oever (met GPS gemeten) in opdracht van een aannemer.

Watergangen gemeente Oegstgeest

GeoBoot voer door Oegstgeest om alle gemeentelijke watergangen en het slibvolume in kaart te brengen.

Dieptemetingen Lochem

Een saneringsklus waarbij de diepte moest worden gemeten naast de loskade in opdracht van een aannemer.

Dieptemetingen Waterfront Harderwijk

In het saneringsgebied Waterfront Harderwijk zijn dieptemetingen uitgevoerd en is een 3D-model opgeleverd van het gebied, inclusief sidescan opnames.

Dieptemeting Sliksloot te Krimpen aan de Ijssel

Na aanleiding van deze meting is een 3D-model van de bodem van de sliksloot gemaakt, uiteraard met hoogtegegevens en in een leesbaar grid.

Controle metingen Noordzeebrug Groningen

GeoBoot voerde controle uit door middel van onderwatermetingen om te zien of alle funderingsresten van de oude Noordzeebrug te Groningen zijn verwijderd.

Regiewerkzaamheden Slochterdiep

GeoBoot heeft uitpeilingsprofielen in het Slochterdiep gemeten.

Peilen watergangen N18 Groenlo - Enschede

Alle waterdiepten bij de kunstwerken bij de nieuwe N18 zijn gemeten, evenals de retentievijver.

Vlieterweg Scherpenzeel

In opdracht van een waterschap bepaalde GeoBoot de diepte van watergangen in Scherpenzeel voor een toekomstige stuw.

Bodembepaling De Bijland

Voor een drijvende fietsbrug zijn er bodembepalingen gedaan voor een aannemer.